Öppna huvudmenyn

In pectore, latin ’i bröstet’, ’i hjärtat’, är en term som används när en påve utnämner kardinaler. Vissa omständigheter i den nyutnämnde kardinalens hemland kan föranleda påven att bevara dennes namn in pectore, d.v.s. i hemlighet, på grund av att ett offentliggörande skulle kunna leda till förföljelser av den enskilde kardinalen eller av kristna eller på annat sätt skada Kyrkan.

Johannes Paulus II utnämnde sammanlagt fyra kardinaler in pectore, varav en aldrig kom att offentliggöras.