Konsistorium (Romersk-katolska kyrkan)

(Omdirigerad från Konsistorium (Katolska kyrkan))

Konsistorium betecknar inom Romersk-katolska kyrkan kardinalkollegiets formella möte. När kardinalerna samlas för att välja en ny påve, kallas mötet för konklav.

Påve Clemens V presiderar vid ett konsistorium i Avignon.

Konsistoriet äger rum i Vatikanen och syftar bland annat till rådgivning åt påven i betydelsefulla teologiska och moraliska frågor.

Vid konsistoriet kan även nya kardinaler installeras. De får då motta sin ring, en röd zucchetto (en liten kalott) och en röd biretta. De nya kardinalerna, kardinalpräster och kardinaldiakoner, tilldelas även en särskild titelkyrka eller diakonia.