Denna artikel behandlar en testmetod för kretsar. För betydelsen Informations- och kommunikationsteknik, se informationsteknik.

ICT betyder In Circuit Testing och används för att testa producerade och populerade kretskort. Man kopplar in sig med nålar på microvior på kretskortet. Sen mäter ett datorprogram alla möjliga kretsvägar. Närbesläktade tekniker är Joint Test Action Group (JTAG) och Flying Probe.