Öppna huvudmenyn

Ett imprint, ibland förlagsetikett, är i bokbranschen ett varumärke som i bokhandeln hanteras som ett separat bokförlag. Det är dock inte nödvändigtvis namnet på ett separat företag, utan ingår tillsammans med andra varumärken i ett större förlag eller förlagskoncern. Imprintförlag fyller ett syfte inom marknadsföringen mot bokhandeln och slutkunderna. Det överordnade förlaget brukar anges i bokens impressum (på titelsidan eller dess baksida).

Bokbranschens imprintförlag förhåller sig till bokförlag på samma sätt som skivmärken förhåller sig till skivbolag eller bilmärken till bilbranschens företagsjättar, som General Motors och Fordkoncernen. Imprintförlag uppstår, liksom skivmärken och bilmärken, huvudsakligen på två sätt: endera genom att gamla inarbetade förlagsnamn lever vidare som förlagsetiketter efter en företagssammanslagning, eller genom att nya imprintförlag grundas när ett förlag vill marknadsföra sig inom en ny litterär genre eller mot en ny kundgrupp. Bokbranschen har under den senare fjärdedelen av 1900-talet karaktäriserats av många uppköp och sammanslagningar.

Den engelska termen imprint kan också avse en tryckning eller upplaga av en bok.