Immunmodulerande behandling innebär behandling av allergiska och andra sjukdomar med medel som påverka immunsystemet

Till dessa behandlingar hör inom allergologin allergenspecifik immunterapi som injektionsbehandling, allergenspecifik immunterapi för sublingual behandling och terapi med monoklonala IgE-antikroppar i injektionsform.

KällorRedigera

Gunilla Hedlin, Sabina Rak & Thomas Sandström: Immunmodulerande behandling. I Gunilla Hedlin & Kjell Larsson (red.) Allergi och astma. Studentlitteratur, Lund, 2009