En if-sats är en sats i programmering där ett kommando bara utförs om ett villkor är uppfyllt.

ExempelRedigera

Nedan visas ett exempel på en if-sats, i PHP.

<?php

$x=1;

if($x==1) {
	echo "x är lika med ett.";
}

else if($x==2) {
	echo "x är lika med två.";
}

else {
	echo "x är varken lika med ett eller två.";	
}

?>

Se ävenRedigera