En identitetsfunktion, identitetsavbildning eller enhetsoperator är inom matematik en avbildning eller funktion som returnerar dess inparameter utan att ändra den. Formellt är en identitetsfunktion en funktion på en mängd som till varje i ordnar detsamma, det vill säga att för alla x i M. Varje mängd har exakt en identitetsfunktion.

En graf som visar identitetsfunktionen
En graf som visar identitetsfunktionen

Identitetsfunktionen utgör identitetselementet för funktionssammansättning.

Identiteter i urval

redigera