Inom genetiken är icke-kodande DNA områden på en organisms DNA-sekvens som inte kodar för proteingenererande mRNA-transkript. Icke-kodande DNA utgör ett brett område av DNA-kod som antingen påverkar DNA-kedjans struktur, eller uttrycket av olika gener genom att producera reglerande RNA-transkript. Ribosomalt DNA och tRNA-kod hör även de till icke-kodande DNA. Mycket av de icke-kodande DNA-sekvensernas funktion är dock ännu inte klarlagd men teorin är att dessa områden ger evolutionära fördelar genom att gynna mutationsfrekvensen av användbara gener, samt bidra till mer komplex genreglering.

Typer av icke-kodande DNARedigera


ReferenserRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Noncoding DNA, 2 januari 2012.