ISO 9001 är en internationell standard i ISO 9000-serien för fastställande av kvalitetsledning som organisationer kan certifiera sig mot.

Sammanfattning redigera

ISO 9001 bygger på ett antal grundläggande principer och används av miljontals organisationer världen över. Sammantaget handlar standarden om att organisationen ska utgå från kundernas behov och se över de interna arbetssätten för att minska kostnader. Uppfyller organisationen alla krav kan den bli certifierad. Förutom de positiva effekterna av ett fungerande kvalitetsledningssystem såsom effektivisering och ökad lönsamhet, används ISO 9001 också mer och mer i upphandlingsförfaranden.[1]

ISO 9001 sju principer redigera

ISO 9001 innehåller femtioåtta krav som baseras på sju principer i den nya versionen av ISO 9001 som uppdaterades 2015:

 • Kundfokus
 • Ledarskap
 • Medarbetarnas engagemang
 • Processinriktning
 • Förbättring
 • Faktabaserade beslut
 • Relationshantering

Tillvägagångssätt redigera

När organisationens ledningssystem uppfyller kraven i ISO 9001, kan organisationen anlita ett ackrediterat certifieringsorgan för att göra en revision och kontrollera att kraven verkligen är uppfyllda. Därefter kan certifieringsorganet utfärda ett certifikat. Certifikatet gäller en fastställd period varefter det måste förnyas.

Ackrediterade certifieringsorgan i Sverige i Swedacs ackrediteringsregister[1]

 • A.g.R Certification Sweden AB
 • AAA Certification AB
 • BMG TRADA Certifiering AB
 • Bureau Veritas certification Sverige AB
 • C1 Certification AB
 • ControlCert Scandinavia AB
 • DNV GL Business Assurance Sweden AB
 • Ernst & Young CertifyPoint AB
 • FirstCert AB
 • Intertek Certifikation AB
 • LRQA Sverige AB
 • Qvalify AB
 • Rise Research Institutes of Sweden
 • Scandinavian Business Certification AB
 • Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB
 • Svensk Certifiering Norden AB

Se även redigera

Referenser redigera

Externa länkar redigera

 • Svenska institutet för standarder, SIS [2]
 • ISO, International Organization for Standardization [3]