International Law Commission

(Omdirigerad från ILC)
ILC leder hit. Den kyrkliga organisationen, se International Lutheran Council

International Law Commission, ILC, är FN:s folkrättskommission. Kommissionen grundades av FN:s generalförsamling 1947. Sedan 2007 är Marie Jacobsson ledamot i kommissionen.

Folkrättskommissionen har fått igenom ett flertal traktat som: