En hydrid är en kemisk förening med väte bundet till ett eller flera andra kemiska ämnen.

Exempel på hydrider redigera

(Ursprungligen användes termen endast för föreningar som innehöll hydridjoner)

Se även redigera