Öppna huvudmenyn

Hustegafjärden

en fjärd som delar Lidingö i två delar
Karta över Hustega gård 1776 strax norr om Hustegafjärdens västra del som gett upphov till namnet Hustegafjärden och Hustegaholm (eller Hustega holme) som ingick i gårdens ägor. Grå partier är uppodlad mark.

Hustegafjärden är en fjärd inom Lidingö stads vattenområde som gränsar i väster, i höjd med Hustegaholm, till Kyrkviken och till Höggarnsfjärden öster om Svanholmen.

BeskrivningRedigera

Fjärden tillsammans med Kyrkviken utgör ett gränsområde mellan norra och södra Lidingös markområden. Vattenområdet är cirka 3 km (1,6 Nautiska mil) långt i väst-ostlig riktning och 200–300 meter brett i nord-sydlig riktning.[1] Namnet har förmodligen sitt ursprung i lantbruksgården Hustega som införlivades med den närliggande gården Östra Yttringe gård i början på 1800-talet.

Långängen-Elfviks naturreservat som sträcker från södra Lidingö över till norra Lidingö innefattar en del av vattenområdet i Hustegafjärden inkluderande Gråviken. Utefter fjärdens norra strandområde ligger ett antal stora konferensanläggningar och några mindre bostadsområden med i huvudsak friliggande villor och radhus. Stranden närmast vattnet på den norra sidan av Hustegafjärden är skyddad mot bebyggelse med en anlagd strandpromenad som börjar i det inre av Kyrkviken och slutar i öster vid Elfviks gård, en sträcka på cirka 7 km. Fjärden trafikeras inte av några skärgårdsbåtar i reguljär trafik utan i huvudsak fritidsbåtar som har sin hemmahamn i det inre av Kyrkviken.

BilderRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ Vattenområdet i Hustegafjärden söder om Elfviks gård inkluderande Svanholmen benämndes i slutet på 1700-talet Elfviksbukten men försvann som namn i början av 1800-talet.

Tryckta källorRedigera

  • Lidingö stads officiella karta 1993.