Hustegafjärden

en fjärd som delar Lidingö i två delar

Hustegafjärden är en fjärd inom Lidingö stads vattenområde som gränsar i väster, i höjd med Hustegaholm, till Kyrkviken och till Höggarnsfjärden öster om Svanholmen.

Hustegafjärden vy österut från Ekholmsnäsbacken, september 2021.

Beskrivning

redigera
 
Hustega gård 1776 strax norr om Hustegafjärdens västra del som gett upphov till namnet Hustegafjärden och Hustegaholm som ingick i gårdens ägor.

Fjärden tillsammans med Kyrkviken utgör ett gränsområde mellan norra och södra Lidingös markområden. Vattenområdet är cirka 3 km (1,6 Nautiska mil) långt i väst-ostlig riktning och 200–300 meter brett i nord-sydlig riktning.[1] Namnet har förmodligen sitt ursprung i lantbruksgården Hustega som införlivades med den närliggande gården Östra Yttringe gård i början på 1800-talet.

Långängen-Elfviks naturreservat som sträcker från södra Lidingö över till norra Lidingö innefattar en del av vattenområdet i Hustegafjärden inkluderande Gråviken. Utefter fjärdens norra strandområde ligger ett antal stora konferensanläggningar och några mindre bostadsområden med i huvudsak friliggande villor och radhus. Stranden närmast vattnet på den norra sidan av Hustegafjärden är skyddad mot bebyggelse med en anlagd strandpromenad som börjar i det inre av Kyrkviken och slutar i öster vid Elfviks gård, en sträcka på cirka 7 km. Fjärden trafikeras inte av några skärgårdsbåtar i reguljär trafik utan i huvudsak fritidsbåtar som har sin hemmahamn i det inre av Kyrkviken.

Se även

redigera

Referenser

redigera
  1. ^ Vattenområdet i Hustegafjärden söder om Elfviks gård inkluderande Svanholmen benämndes i slutet på 1700-talet Elfviksbukten men försvann som namn i början av 1800-talet.

Tryckta källor

redigera
  • Lidingö stads officiella karta 1993.

Externa länkar

redigera