Hushållsskola

utbildningsinstitution i huslig ekonomi

En hushållsskola är en typ av utbildningsinstitution i huslig ekonomi.

Elever vid Uppsala Hushållsskola, 1890-tal - Nordiska museet - NMA.0034063
Idas skola i Jönköping

De första hushållsskolorna i Sverige inrättades under 1860-talet, och hade ursprungligen till huvudsaklig uppgift att utbilda tjänsteflickor. Från 1920-talet skilde man mellan hushållsskolor, som var skolor för utbildning av husmödrar med en utbildning från några månader till ett år, och fackskolor i huslig ekonomi, med en utbildning på mellan ett och ett halvt till två och ett halvt år.[1] Från 1906 utgick statsbidrag till vissa av skolorna.[2] I Sverige efter 1921 kunde hushållsskolorna även bedrivas i kommunal regi. De sågs som en alternativ väg till utbildning vid sidan om lärlingsskolor och yrkesskolor. Syftet var att unga kvinnor skulle få en ”någorlunda fullständig husmodersutbildning”.[3] De undervisade i många ämnen, som sömnad, städning, ekonomi, matlagning med mera. Kvaliteten var för tiden god, men efterhand samhället förändrades, fick de färre och färre elever. Detta ledde till att det i dag knappt finns några kvar i Sverige.

Exempel på hushållsskolor var Beata Bergströms Hushållsskola och Matservering i Falun, som grundades av Beata Bergström (1864-1949) på 1890-talet;[4] de så kallade Margaretaskolorna, Jenny Åkerströms hushållsskola, Idas skola i Jönköping, Ulrika Kullgrens hushållsskola, Stina Rodenstams slöjd- och hushållsskola, Skarhults hushållsskola eller Högre lärarinneseminariets hushållsskola.

Bland hushållsfackskolorna märktes Statens skolköksseminarium och Ateneum i Stockholm, Fackskolan för huslig ekonomi, Seminariet för huslig ekonomi i Göteborg samt Fredrika Bremer-förbundets lanthushållningsseminarium i Rimforsa.[5]

Källor redigera

Noter redigera

  1. ^ Carlquist, Gunnar (red.) (1932). Svensk uppslagsbok. Malmö: Svensk Uppslagsbok AB:s förlag, band 13 sidan 496.
  2. ^ Nationalencyklopedin multimedia plus, 2000
  3. ^ Nordisk familjebok/Uggleupplagan 36 Supplement.
  4. ^ Du Rietz, Anita, Kvinnors entreprenörskap: under 400 år, 1. uppl., Dialogos, Stockholm, 2013
  5. ^ Carlquist, Gunnar (red.) (1932). Svensk uppslagsbok. Malmö: Svensk Uppslagsbok AB:s förlag, band 13 sidan 501.

Litteratur redigera

  • Winblad, Ewonne. (2008) frälst, förmögen, förskingrad. Stockholm: Bonnier.
  • Sollbe, Barbro (2009), flera försök med hushållsskolor. (gd.se/folkfamilj/folksant)