Malcolm Hamilton (1855–1907)

(Omdirigerad från Hugo David Malcolm Hamilton)

Hugo David Malcolm Hamilton, född den 8 oktober 1855 i Stockholm, död den 12 februari 1907 i Överjärva, Solna församling, Stockholms län, var en svensk greve och sjömilitär. Han var son till Malcolm Hamilton.

Hamilton blev underlöjtnant vid flottan 1876 och löjtnant 1880. Efter anställning i engelsk örlogstjänst 1880–1883 blev han kapten 1888, kommendörkapten av andra graden 1897 och av första graden 1900. Hamilton var adjutant hos stationsbefälhavaren vid flottans station i Karlskrona 1897–1898 och chef för Sjöförsvarsdepartementets kommandoexpedition 1898–1904. Han befordrades till kommendör vid flottan 1903. Hamilton var varvschef vid flottans station i Karlskrona 1904–1906. Han invaldes som ledamot av Örlogsmannasällskapet 1889 och av Krigsvetenskapsakademiens andra klass 1900. Hamilton blev riddare av Svärdsorden 1896 och kommendör av andra klassen av samma orden 1905.

KällorRedigera