Hovedøya kloster var ett munkkloster av Cisterciensorden, som låg på ön Hovedøya i Oslofjorden i Norge. Klostret grundades 1147 av abboten Philippus från Kirkstead i Lincolnshire.

Hovedøya kloster
Cistercienserklostret på Hovedøya, Oslo

År 1532 blev alla klostrets gods och egendomar underlagda kronan, och hövitsmannen Mogens GyldenstjerneAkershus fästning satte klostret i brand 21 januari. Klostrets verksamhet upphörde helt samma år och området blev reducerat till ett stenbrott för den vidare utbyggnaden av Akershus fästning och senare även för kungliga slottet i Oslo.