Hotell Kramer är ett hotell som ligger vid Stortorget i Malmö.

Hotell Kramer vid Stortorget

Makarna Anna och Fritz Kramer kom från Tyskland till Malmö 1863, där de arrenderade och förestod Hotel Gustaf Adolf vid Stortorgets södra sida. I juni 1868 köpte makarna f. d. Ficks Hôtel, startat av J. M. Fick ca. 1830-31, på Stortorgets norra sida för 95 000 rdr av källarmästare J. E. Alsing[1]. De lät sedan arkitekten Carl Ferdinand Rasmussen rita den byggnad som uppfördes 1875-1878[2][3]. Byggnaden är uppförd i fransk nyrenässans med inspiration från slott i Loiredalen.

Fritz Kramer avled 1893, men makan Anna levde i ytterligare 28 år och drev hotellet vidare och efter en tid tillsammans med näst äldste sonen Herman Kramer[4][5]. Numera ägs hotellet av Scandic Hotels.

Vid firandet av den så kallade "stora segeraftonen" i samband med andra världskrigets slut 1945 lyckades hotellets gäster få upp Karl Gerhard på en flygel för att sjunga sin starkt antinazistiska kuplett Den ökända hästen från Troja.

I Kramers källare [6] drevs så småningom en nattklubb som kallades "Sulan"[7].

Källor redigera