Hosianna

liturgiskt begrepp i judendomen och kristendomen
För adventssången, se Hosianna, Davids son. För musikalbumet med Lars Winnerbäck, se Hosianna (musikalbum).

Hosianna, kommer från hebreiska הוֹשִׁיעָה־נָּא, hoshiah-na och betyder "rädda oss" eller "kom med hjälp!" [1]. Det är en hos judarna förekommande vädjan till konungar (2 Sam 14:4; 2 Kung 6:26) eller bön till Gud (Ps 118:25). Med tiden kom det att uppfattas som ett hyllningsrop.[2] I evangelierna förekommer det i Matt. 21:9,15 och parallella stycken, samt som inledningen till den hälsning varmed Messias skulle mötas.

  • I sin latinska form Osanna in excelsis förekommer ordet i den katolska mässan, efter både Sanctus och Benedictus.
  • Vid gudstjänsterna på första advent sjungs ofta adventssången Hosianna, Davids son i kyrkorna i Sverige och Finland.
  • Hosianna, Davids son, ropade Jesu anhängare när Jesus tågade in i Jerusalem (jämför Palmsöndagen). David refererar till Kung David, kungariket Israels andra kung. Judarna tror att den judiske Messias kommer att vara släkt med Kung David i rakt nedstigande led. De kristna spårar Jesus släktskap med honom genom både Maria och Josef. Det kan tolkas som ett starkt rop på hjälp, men är också ett hyllningsrop till frälsaren/den som kommer med hjälpen.
  • Den hebreiska frasen הוֹשִׁיעָה־נָּא är en kombination av orden för "rädda, frälsa", הוֹשִׁיע, hoshia och förstärkningspartikeln נָא, na. I kristen tradition har man tolkat ropet i Matt. 21 som att Jesus är frälsaren/räddaren, eftersom Jesus namn på hebreiska, יְשׁוּעַ, Jeshua har samma rot som ordet för att rädda, ישׁע.

FotnoterRedigera

  1. ^ Se Hosianna, Davids son Arkiverad 26 augusti 2009 hämtat från the Wayback Machine. på Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, svenskspråkiga versionen.
  2. ^ Bibel 2000, not till Ps 118:25