Horrorpunk är en musikstil inom punk. Musiken kännetecknas av texter med skräcktema, ofta inspirerade av gamla skräckfilmer. Genren grundades av The Misfits 1977.

Horrorpunkband (urval)Redigera

*