Homotopi är ett begrepp inom topologi.

Låt och vara topologiska rum. Två funktioner , säges vara homotopa om det finns en kontinuerlig funktion , där , och . Funktionen är en homotopi.

I fallet , , är alltså två funktioner homotopa om kurvorna i de beskriver kan kontinuerligt deformeras till varandra.

Relationen mellan funktioner att vara homotopa är en ekvivalensrelation, som delar in funktionerna i homotopiklasser.

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera