För tätorten, se Holmeja.

Homeja (från medellågtyskans hogemeide, homei(d)e) är ett sydsvenskt dialektord. På en ladugård är homeja ett utbyggt fönster eller utbyggd dörröppningtaket, genom vilken och/eller halm kastas in för att förvaras på loftet. Homejan är försedd antingen med lucka eller fönster.

Homeja i Simrishamn.

Homeja används i nusvenska främst om små takkupor med luckor eller fönster, sådana de förekommer på sydsvenska allmogebyggnader.[1]

Se även redigera

Referenser redigera

Noter redigera

  1. ^ Nationalencyklopedin multimedia plus, 2000 (uppslagsord Homeja)

Webbkällor redigera