Hjulsbro station var en järnvägsstationStångådalsbanan (tidigare benämnd Östra Centralbanan) vid Hjulsbro i södra Linköping i Östergötland. Hjulsbro är fortfarande driftplats och där finns möjlighet till tågmöte. Trafikplatssignaturen lyder Hj.

Hjulsbro station 2006 med det magasin som uppfördes i början av 1900-talet.

Den första stationsbyggnaden uppfördes 1901 och var en röd träbyggnad om två våningar. Denna byggnad revs 1959 och ersattes av en ny murad enplansbyggnad samma år.

I slutet av 1970-talet upphörde persontrafiken vid Hjulsbro station. Hjulsbro postkontor inrymdes då i byggnaden och upphörde sin verksamhet 1993. Därefter har lokalen använts till olika affärsverksamheter och även som privatbostad.

I november 2008 revs stationshuset och endast några fruktträd på den forna tomtmarken minner om byggnadens läge. Även den 100-åriga magasinsbyggnad på den östra sidan av järnvägen kommer att rivas inom kort.[1]

Namnet Hjulsbro station lever kvar i den intilliggande busshållplatsen.

ReferenserRedigera

  1. ^ http://www.landerydhbf.se/