Historiska föreningen

svenskspråkig förening i Finland

Historiska föreningen är en svenskspråkig förening för historiker och historieintresserad allmänhet i Finland. Föreningen som grundades 1914 är ansvarig utgivare för Historisk Tidskrift för Finland. Föreningen är medlem av Vetenskapliga Samfundens Delegation och Förbundet för vetenskapspublicering i Finland.

Föreningen delar ut två pris. Gösta Mickwitz pris (4000 euro) utdelas sedan 2001 och premierar en historiker som på ett bemärkt sätt bidragit till att upprätthålla ett levande intresse för historia och historieforskning. Gunnar Mickwitz pris (1000 euro) utdelas årligen till en förtjänstfull avhandling pro gradu vid den svenska lärostolen i historia vid Helsingfors universitet.

Historia redigera

Historiska föreningen grundades ursprungligen under namnet Svenska Studenters Historiska Förening år 1914. Föreningen var från början främst avsedd för studenter och forskare inom historia vid universitetet i Helsingfors. Avsikten med föreningen var att främja historieforskning på svenska och bilda en motvikt till den fennomanska historiesyn som odlades inom den dåtida finskspråkiga historieforskningen. Någon uttalad språkstrid låg dock inte bakom grundläggandet. Bland initiativtagarna till föreningen fanns Kurt Antell som då tjänstgjorde vid statsarkivet och sedermera blev chef för riksdagens svenska kansli, studenten Vilhelm Ramsay och historikern P.O. von Törne, som även blev föreningens första ordförande. År 1929 ändrades föreningens namn till Historiska föreningen och verksamhetens målgrupp utvidgades så att den även kom att omfatta den historieintresserade allmänheten.[1]

Ordförande redigera

Källor redigera

  1. ^ Engman, Max (1989). ”Historiska föreningen i forskarsamhället och tiden 1914-1989”. Historisk Tidskrift för Finland 74:3: sid. 397-482. 

Externa länkar redigera