Hexalogi

sammansatt verk som består av sex olika verk

En hexalogi är en sammanhållen grupp av sex konstverk inom något konstnärligt område.

Kända hexalogier redigera

Se även redigera