För månen, se Herse (måne).

Herse (på fornnordiska hersir, "hövding") var fram till mitten av 1000-talet en titel på lokala hövdingar i Norge, främst i Vestlandet. En herse fick sin auktoritet genom framgångar på handels- och plundringsfärder. Allteftersom ledarskap mer kom att bero på jordinnehav, och kungamakten fick större betydelse, undergrävdes hersarnas ställning och funktion.

Mansnamn Redigera

Herse är också ett svenskt mansnamn, som inte minst förekommer hos medlemmar av den så kallade Bureätten. Den 31 december 2007 fanns det enligt Statistiska Centralbyrån en man i Sverige med namnet Herse, dock ej som tilltalsnamn.