Herrö är ett gods i Ösmo sockenHerrön i Södermanland.

Herrö var till 1813 fideikommiss i Lewinska släkten. Det såldes därefter till greve Carl Johan Adlercreutz då fideikommisset upphävdes. Herrön tillföll sedan änkegrevinnan M. B. Adlercreutz som 1826 sålde den till sin son friherre Johan Henrik Adlercreutz. Efter hans död 1842 köptes det av Bernhard Hallström, därpå av handlare Winberg, och efter hans död den såldes till Regementsläkaren J. M. Lemchen.

ReferenserRedigera

  • En akademisk avhandling från 1854, "Om Ösmo Socken i Södertörn" av Gustaf Helén, där Herrön omnämns på sista sidan (32) (sid 18 i PDF-filen)