Herman Hörner

pseudonym Håkan Röde, (1824–1875) svensk författare, översättare och tidningsredaktör.

Johan Herman Hörner, pseudonym Håkan Röde, född 1824 i Rasbo socken, död 1875, var en svensk författare, översättare och tidningsredaktör.

BibliografiRedigera

 • Emigranten: handbok för utvandrare; innehållande engelsk uttals- och språklära, talöfningar m. m. (Flodin, 1868)
 • Drottning Christinas första natt i Rom: skaldestycke (Jönköping, 1872)
Översättningar
 • Octave Feuillet: Sibylla (Bonnier, 1866)
 • George Eliot: Felix Holt, radikalen (Flodin, 1867)
 • Alexandre Dumas den yngre Bildhuggaren Clemenceau: berättelse (Bonnier, 1867)
 • Henrik Scharling: Vid nyårstiden i Nöddebo prestgård (Bonnier, 1868)
 • Albert Réville: Theodore Parker, hans lif och arbeten: ett kapitel ur historien ur slafveriets upphäfvande i Förenta staterna (Theodor Parker: sa vie et ses œuvres) (Bonnier, 1868)
 • Peter Christen Asbjørnsen och Jørgen Moe: Norska folksagor och äfventyr (Bonnier, 1868, 1875)
 • Benjamin Franklin: Benjamin Franklins sjelfbiografi och brefvexling (Bonnier, 1868)
 • Sagoverlden: Sagor och äfventyr från främmande länder: ett urval ur alla folkslags sagolitteratur. 1 (samlade och öfversatta af H. Hörner) (Lamm, 1869)
 • Victor Hugo: Skrattmenniskan (Bonnier, 1869)
 • Victor Hugo: Kyrkan Notre-dame i Paris (Bonnier, 1869)
 • William Thackeray: Katarina: en berättelse (Bonnier, 1870)
 • E. Marlitt: Berättelser från Thüringen (Bonnier, 1870)
 • Wilkie Collins: Man och hustru (Bonnier, 1870)
 • Fritz Reuter: Från anno tretton (Bonnier, 1872)
 • Gregor Samarow (pseudonym för Oskar Meding): Europeiska minor och kontraminor: tidsroman (Europäische Minen und Gegenminen) (Bonnier, 1874)
 • Bjørnstjerne Bjørnson: Berättelser (Mindre fortællinger) (Bonnier, 1874)
 • Bjørnstjerne Bjørnson: En glad själ (Adolf Bonnier, 1874)
 • E. Marlitt: Mainaus andra hustru (Bonnier, 1875)
 • Victor Cherbuliez: Miss Rovel: berättelse (Bonnier, 1875)
 • Björnstjerne Björnson: Synnöve Solbakken (okänt utg.-år)

KällorRedigera