Henrik Zipsane, född 1956 i Köpenhamn, dansk historiker och pedagog.

Zipsane disputerade år 1996 vid Danmarks Pædagogiske Universitet på avhandlingen Stationsbyborgeren - en skabelsesberetning. Farum 1900-1920. Han var chef vid Farums arkiver och museer 1987-2001. Av andra publikationer kan nämnas: Billige og villige. Fremmedarbejdere i fædrelandet ca. 1800-1970 samt Af indvandringens historie i Danmark. (2000), och han har varit särskilt inriktad på invandrarhistoria i Danmark, speciellt den judiska.

År 2002 anställdes Zipsane som landsantikvarie i Jämtlands län och museichef for Jamtli. Samma år blev han förman i FRI – organisationen för Sveriges friluftsmuseer. År 2006 blev han Pascal Associate med kulturarvens roll för regional utveckling som specialområde.