Henrik Klackenberg (regeringsråd)

För statsheraldikern, se Henrik Klackenberg.

Oscar Henrik Klackenberg, född 16 december 1907 i Sofia församling, Jönköping, död 16 november 1995 i Stockholms Domkyrkoförsamling, var en svensk ämbetsman.

Henrik Klackenberg var son till överläraren Karl Emil Johansson och lärarinnan Anna Lovisa Rosell. Han tog folkskollärareexamen 1927, fortsatte därefter studera och blev fil.lic. 1931 och jur.kand. 1935 varunder han försörjde sig som folkskollärare i Göteborg. 1932 blev han lärare vid Västerbottens läns folkhögskola, men efter sin juridiska examen fortsatte han sitt värv i staten som biträde åt de sakkunniga i skattefrågor samt deltog i 1936 års lönekommission. 1938 blev han amanuens vid finansdepartementet under Ernst Wigforss, 1942 byråchef där, och expetitionschef 1946. 1952 utnämndes han till regeringsråd. 1956-58 var han ledamot av lagrådet.

Under åren i regeringen ingick han i flera statliga kommissioner, i synnerhet gällande frågor om skatter och nykterhet, samt Kompetensutredningen 1958 i vilken han bidrog med boken Kanslister vid domkapitlen : förslag. Tillsammans med Bengt Hjern gav han ut Lagen om nykterhetsvård : med kommentarer som utkom i fyra upplagor.

Klackenberg var från 1944 gift med folkskollärardottern Anna-Brita Andrén.

KällorRedigera

  • Libris
  • Vem är det 1961