Justitieråd

ledamot av Högsta domstolen i Finland
(Omdirigerad från Regeringsråd)

Justitieråd är titeln på ledamöterna i Högsta domstolen (HD) i Sverige och Finland samt efter den 1 januari 2011 domare i den svenska Högsta förvaltningsdomstolen och efter den 1 januari 2017 också i den finländska Högsta förvaltningsdomstolen.[1] I Sverige infördes titeln justitieråd år 1809.

FinlandRedigera

Högsta domstolens ledamöter har titeln justitieråd (finska: oikeusneuvos),[2] medan ledamöterna i Högsta förvaltningsdomstolen hade titeln förvaltningsråd (hallintoneuvos) fram till slutet av 2016.[3]

SverigeRedigera

Antalet justitieråd vid HD i Sverige ska vara minst 14. För närvarande är de 16 stycken. Justitieråden i HD måste vara lagfarna domare.[4] De får inte inneha eller utöva något annat ämbete. Däremot kan de åta sig uppdrag som till exempel skiljeman.[5]

Högsta förvaltningsdomstolen i Sverige består av minst 14 justitieråd. Minst två tredjedelar av justitieråden i Högsta förvaltningsdomstolen ska vara lagfarna domare. Ett av justitieråden förordnas av regeringen till ordförande för Högsta förvaltningsdomstolen.[6] Före 2011 hette domstolen Regeringsrätten och ledamöterna hade titeln regeringsråd.[7]

Justitieråd utses av regeringen.

Se ävenRedigera

NoterRedigera