Öppna huvudmenyn

Hem-pc-reformen var en reform i Sverige som gav anställda i Sverige en möjlighet att skattefritt låna – eller hyra mot så kallad bruttolöneavdrag – en persondator med tillbehör. Reformen infördes 1998. Efter avtalsperioden, ofta tre år, fick man köpa datorn till marknadspris på begagnatmarknaden. Under reformen fick många svenskar tillgång till pc i hemmet och datorkunskaperna steg bland allmänheten.

GenomslagRedigera

Fackförbunden LO och TCO erbjöd sina medlemmar liknande lösningar innan reformen trädde i kraft.[1] Reformen infördes av Regeringen Persson 1997 för att höja den digitala kompetensen i Sverige. I IT-kommissionens utredning från 2002 svarade 71 procent av de som tillfrågats att de hade förbättrat sina datorkunskaper av att ha en hem-pc. Även arbetsgivarna, 74 procent, ansåg att anställda hade höjt datorkompetensen.[1] I en utredning från Justitiedepartementet med fokus på digitala klyftan i Sverige 2002, föreslogs att reformen var en viktig åtgärd men endast tillgänglig för arbetstagare och inte alla.[2]

Ökad försäljningRedigera

Genomgången av reformen från 2002 visade att 850 000 persondatorer hade levererats mellan januari 1998 och slutet av 2001 genom reformen. I samma rapport konstaterades att ca 1 miljon svenskar fick tillgång till pc i sitt hem under den tiden.[1] Resultaten av reformen debatterades utifrån huruvida det påverkade försäljningen eller inte av pc under perioden som var väldigt stor. Andra faktorer som kan ha påverkat pc-vågen var stora investeringar inom offentlig sektor och i länder som Finland skedde även en stor ökning av försäljning under samma tid.[3]

AvskaffandeRedigera

Moderaterna argumenterade i en budgetmotion 2005 att reformen blivit förlegad och föreslog att i stället lägga pengar på arbetslöshetsåtgärder.[4]

Regeringen Reinfeldt införde förmånsbeskattning av lånet av hem-pc för år 2007 med 2 400 kr, och för år 2008 med 4 800 kr. Från 2009 beskattas förmånen till marknadsvärdet.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera