Helmer Smith, född 26 april 1882 i Stockholm och död 9 januari 1956, var en svensk språkvetare specialiserad på indiska språk,

Akademisk karriärRedigera

Smith bedrev från 1900 sina grundläggande akademiska studier vid Uppsala universitet, där han tog kandidatexamen i sanskrit, latin, grekiska, samt slaviska och nordiska språk. Han fortsatte därefter sina studier i Berlin 190506 under Richard Pischel och Karl Friedrich Geldner och återvände till Uppsala och sin filosofie licentiatexamen där 1908. Senare blev han docent i indisk filologi vid Lunds universitet 1921, en ställning som belönades med ett hedersdoktorat 1925. När Dines Andersen och Smith påbörjade sin editering av Critical Pāli Dictionary 1924, hade de båda redan aktivt redigerat andra pāli-texter tillsamman, något som båda delvis betraktat som en förberedelse inför detta omfattande lexikografiska projekt.

1936 blev Smith utnämnd till professor i jämförande filologi och sanskrit vid Uppsala universitet.[1]

FamiljRedigera

Helmer var gift med Ellen, som överlevde honom många år, bosatt i stora gula villan på Klippvägen 6 i Lidingö.

BibliografiRedigera

 • The Sutta-Nipāta. New edition. London 1913. Med Dines Andersen. (Pali Text Society.)
 • The Khuddaka-Pāṭha, together with its commentary Paramatthajotikā 1, edited from a collation by Mabel Hunt. London 1915. (Pali Text Society.)
 • Sutta-Nipāta commentary, being Paramatthajotikā 2, edited. 1—3. London 1916—1918. (Pali Text Society.)
 • The Pāli Dhātupāṭha and the Dhātumañjūsā, edited with indexes. Med Dines Andersen. Kbhvn. 1921. (Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab, Hist.-filol. meddel., 4:6.)
 • A Critical Pāli Dictionary, initierad av V. Trenckner, revised, continued, and edited. Vol. I (with Epilegomena). Med D. Andersen. Köpenhamn. 1924—48.
 • The Commentary on the Dhammapada. New edition, 1:1. London 1925. (Pali Text Society.)
 • Saddanīti, la grammaire palie d'Aggavaṁsa. Texte établi. 1—5,1. Lund 1928—1954. (Skrifter utg. av Kungl. Human. Vetenskapssamfundet i Lund, 12:1—5,1.)
 • Désinences verbales de type apabhraṁça en pali. (Bull. de la Soc. de Linguist. de Paris, 33,1932.)
 • Descendants de nikaṭa et nikṛṣṭa en néo-indien. (Ib., 34, 1933.)
 • Singhalais ruval "la voile". (Ib.)
 • Hindi sabh "tous" et les génitifs à désinence multiple. (Ib., 36, 1935.)
 • Quatre notes [à propos de l'article Le traitement du groupe Sanskrit sifflante + m et la désinence du locatif en moyen-indien, par J. Bloch]. (Mém. de la Soc. de linguist. de Paris, 23, 1935.)
 • Materialien zu den iranischen Pamirsprachen, von H. Sköld. Im Auftrage der Königl. Gesellschaft der Geisteswissenschaften zu Lund aus dem Nachlass herausgegeben. Lund 1936. Tog. with G. Morgenstierne and G. Jarring. (Skrifter utg. av Kungl. Human. Vetenskapssamfundet i Lund, 21.)
 • Wörterverzeichnisse. (Ib.)
 • Metriska tabeller. Uppsala 1940.
 • Några indoeuropeiska kasus. Uppsala Universitets Årsskrift 1945:12. (Språkv. Sällsk.s i Upps. förhandl. 1943—45.)
 • Wilhelm Geiger et le vocabulaire du Singalais classique. (Journal asiatique, 1950.)
 • Archaic verses in Daśabhūmīśvara. (Journal of the Ceylon branch of the Royal Asiatic Society, N. S., 1, 1950.)
 • Les deux prosodies du vers bouddhique. (Human. Vetenskapssamfundets i Lund Årsberättelse, 1949—50.)
 • Retractationes rhythmicae. Helsingfors 1951. (Studia Orientalia, 16:5.)
 • Le futur moyen indien et ses rythmes. (Journal asiatique, 240, 1952.)
 • Inventaire rythmique des Pūrva-Mīmāṁsā-Sūtra. Uppsala Universitets Årsskrift 1953:8.
 • Analecta Rhythmica. (Studia Orientalia 1954.)
 • En marge du vocabulaire Sanskrit des bouddhistes. 1. (Orientalia suecana II 1953.)
 • En marge du vocabulaire ... 2. (Orientalia suec. III 1954.)
 • En marge du vocabulaire ... 3. (Orientalia suec. IV 1955.)

Noter och referenserRedigera

 1. ^ Hans Hendriksen; Critical Pāli Dictionary, Dödsruna över Helmer Smith, Department of Cross-Cultural and Regional Studies Köpenhamns universitet (1960).