Elof (förfader till ätten vingad pil)

förfader till ätten vingad pil

Elof var bror till Birger jarl. Hans fadersnamn är inte känt, och på grund av att hans barn använde ett sigill med en vingad pil har man antagit att han var son till Ingrid Ylva i ett andra gifte.[1]

Elof
Personfakta
Nämnd känd genom ett brev från 1268 skrivet på Vadstena kungsgård
Begravd Alvastra kloster
Släkt
Frälse- eller adelsätt vingad pil
Mor eventuellt Ingrid Ylva?
Släktingar Elof var bror till Birger jarl
Barn Bengt Elofsson (vingad pil), Ingeborg Elofsdotter (vingad pil), Cecilia Elofsdotter (vingad pil)

Det är ovisst om Elof själv förde det vapen ("vingad pil") som hans barn gjorde.

Elof är framför allt känd genom ett brev från 1268 skrivet på Vadstena kungsgård Häri kungör han att han, med sin hustrus samtycke, har skänkt sin gård i Aspelunda med alla tillägor till Alvastra kloster, där han också väljer sin gravplats.[2]

Vadstena, 27 oktober 1268:

Universis Christi fidelibus, quibus præsens scriptum innotuerit, E. Byrgeri quondam Ducis germanus Salutem. Ne gestarum rerum notitia labente tempore pariter dilabatur, discretorum virorum sollertia solet eam scripti -- -- Noverint itaque tam præsentes quam futuri, quod totum predium nostrum in Aspelundum, cum omnibus attinentiis suis, consentiente prædilecta conjuge nostra, Alvastrensi coenobio, ubi sepulturam eligimus, pro salute animæ nostræ contulimus, in sub -- -- irrevocabilis perfruetur, Fratribus in memorato coenobio domino servientibus. Præsens scriptum in testimonium traditionis firmiter roboratum. Actum Anno domini M. CC.LX.VIII. VI. Kalend. Novembris. Vastenis.

Namnet på Elofs hustru(r) är okänt. Det är också ovisst om han själv förde det vapen ("vingad pil") som hans barn gjorde.

Elof hade tre barn, vilka alltså var kusiner till kung Valdemar Birgersson:

  1. Bengt Elofsson (vingad pil)
  2. Ingeborg Elofsdotter (vingad pil), gift med riddaren, lagmannen i Södermanland och riksrådet Anund Haraldsson (vingad lilja) (död 1291) med vilken hon fick dottern Helga Anundsdotter (vingad lilja), som gifte sig med först med drots Magnus Ragvaldsson (död 1285) och sedan med Rörik Birgersson och blev mor till Margareta Röriksdotter. Ingeborg ärvde efter sin make en del gårds- och jordinnehav, bland annat två gårdar i Åsby utanför Arboga.
  3. Cecilia Elofsdotter (vingad pil), gift med Magnus Karlsson (Lejonbalk)

ReferenserRedigera