Hebreerevangeliet är ett förlorat apokryfiskt evangelium som tros ha skrivits omkring år 100 - 150 e.Kr. Det är inte känt i sin helhet, utan bara genom fragment.