Havs- och vattenmyndigheten

statlig miljömyndighet som arbetar för att lösa viktiga miljöproblem och skapa en hållbar förvaltning av hav, sjöar och vattendrag.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet på miljöområdet för frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag och hav. Myndigheten inledde sin verksamhet 2011 och sorterar under Klimat- och näringslivsdepartementet.

Havs- och vattenmyndigheten
DepartementKlimat- och näringslivsdepartementet
OrganisationstypStatlig förvaltningsmyndighet
LedningMyndighetschef
Inrättad2011
GeneraldirektörJakob Granit
InstruktionSFS 2011:619 (lagen.nu)
Webbplatswww.havochvatten.se

Havs- och vattenmyndigheten tog vid inrättandet över ett antal uppgifter från Naturvårdsverket som berör havs- och sötvattensfrågor och många av det tidigare Fiskeriverkets uppgifter. HaV ska inom sitt ansvarsområde vara pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken och verka för en hållbar förvaltning av fiskeresurserna. Myndigheten ansvarar för rapportering om badvattenkvalitén på EU-baden.

Huvudkontoret finns på Gullbergs Strandgata 15 i Göteborg.

Generaldirektörer redigera

Källor redigera

  • Förordningen (2011:619) med instruktion för Havs- och vattenmyndigheten
  • Regeringens proposition Havs- och vattenmyndigheten (prop. 2010/11:86)

Referenser redigera

Externa länkar redigera