Haqvin E. Setthelius

svensk präst och göteborgsskildrare

Haqvin E Setthelius, född 1693 eller 1694 i Sätila, död 1754, var en svensk präst och göteborgsskildrare, son till prosten Eric Setthelius († 1741) i dennes första giftermål, med Brita Kolthoff († 1701). Namnet Setthelius är en latinisering av Sätila (pastorat), där familjen i generationer verkat som präster och där fadern var kyrkoherde 1692-1741 samt prost sedan 1722.

Setthelius skrevs in som student vid Uppsala universitet den 24 augusti 1713. Han prästvigdes 1721 och verkade därefter i drygt tjugu år som adjunkt i Sätila och Hyssna. Setthelius blev 1746 pastor i Kville socken, fram till sin död 1754.

Setthelius skrev sin akademiska avhandling om Göteborgs historia vid filosofiska fakulteten, Uppsala Universitet och försvarade den i Gustavianum den 22 juni 1715. Disputationen ägde rum under presidium av professorn i orientaliska språk Olof Celsius d.ä. Arbetet anses vara den äldsta bevarade skildringen av Göteborgs äldre historia.

Boken är en dissertation, skriven på latin och har 24 sidor.

Se ävenRedigera

KällorRedigera

  • Historiam Urbis Gothoburgi [Staden Göteborgs historia], Haqvin E Setthelius (övers. S. Aberstén 1927), Göteborg 1715
  • En kort Beskrifning öfwer Den wid Wästra Hafwet belägna, wäl bekanta och mycket berömliga Siö- Handel- och Stapul Staden Götheborg, Eric Cederbourg, Tryckt hos Joh. Ernst Kallmeyer, Götheborg 1739
  • Västgötalitteratur : Tidskrift utgiven av Föreningen för Västgötalitteratur, redaktionskommitté: Johnny Hagberg, Börje Räftegård, Nils Sandberg, Wilhelm Ängermark, Skara 1996 ISSN 0042-2150 s. 7ff