HantverkspedagogRedigera

Hantverkspedagog är en benämning på en yrkesroll. I yrkesrollen jobbar yrkesutövarna med hantverk och människor i olika sammanhang.

Den centrala tanken i en hantverkspedagogens yrkesroll är att en människas arbete med konst och konsthantverk är av stor betydelse för den personliga utvecklingen. Syftet med yrkesrollen är att vägleda andra i skapande verksamheter.[1] Hantverkspedagogiken utgår från att den skapande processen har stor betydelse för hur en människa kan ges resurser att utvecklas. Vikten i för pedagogen är förmågan de har att kunna möta individen i den livssituation denne befinner sig i just nu. [2]

YrkesplatsenRedigera

Hantverkspedagogen finns på många olika platser i samhället och jobbar med personer som har behov av sysselsättning, stöd och personlig utveckling genom att skapa med händerna, att uttrycka sig i konst och konsthantverk . En hantverkspedagog arbetar exempelvis med skapande inom daglig verksamhet, äldrevård, omsorg, psykiatri, skolor, anstalter, fritidsgårdar och museer.[1]

UtbildningenRedigera

I Sverige finns det bara en hantverkspedagog utbildningen, denna utbildning finns på Nyckelviksskolan. Utbildningen sträcker sig över två år och omfattar de fem hantverksämnena:

Trä och metall Vävning Textil form Keramik, skulptur Teckning och måleri I de olika hantverkskurserna får den studerande de grundläggande kunskaperna i konst- och hantverksämnenas tekniker. Fokus är hur den framtida pedagogen kan gå från idé till utförande på ett kreativt och pedagogiskt sätt för att kunna förmedla detta till brukaren/deltagaren/eleven/annat. Lärarna på Hantverkspedagogprogrammet är själva utövande konsthantverkare, konstnärer, formgivare och beteendevetare. Utbildningen har även gästlärare med särskilda specialkunskaper.[1]

I utbildningen ingår en teoretisk del bestående av pedagogik, psykologi och socialt arbete där eleven får kunskaper om samhället, familjen och individens utveckling. Den teoretiska delen av utbildningen samspelar hela tiden med verkligheten i form av studiebesök på arbetsplatser. Utbildningen avslutas med en praktikperiod och med ett uppsatsarbete där teori och praktik knyts samman.[1]

ReferenserRedigera

http://nyckelviksskolan.se/utbildningar/hantverkspedagog/ https://statsskuld.se/jobb/lonestatistik/hantverkspedagog