Handlingen är detsamma som händelseutvecklingen i en fiktionsberättelse av något slag, som en roman eller film. Till skillnad från ett förlopp i verkligheten är den ofta mer eller mindre medvetet konstruerad för att passa in i en dramaturgisk mall och kunna beskrivas som en enkel historia med tydlig början, mitt och slut.

Handling är ett vagt och tvetydigt begrepp som i vetenskapliga sammanhang definierats på många olika sätt, då det inte lämnats åt sidan som "vardagsspråk".

Närbesläktade men mer väldefinierade termer är exempelvis intrig och fabel.

Se även Redigera