Öppna huvudmenyn
Den brittiska handelsflaggan

Handelsflagga är en flagga som används av handelsfartyg och nöjesbåtar och i undantagsfall på flygplan. En del nationer, som Spanien, Storbritannien, Schweiz, Italien, Israel och Saudiarabien har separata nationsflaggor och handelsflaggor.

Storbritanniens handelsflagga består av nationsflaggan Union Jack i övre vänstra hörnet mot en röd bakgrund. Många tidigare brittiska kolonier följer samma flaggtradition idag. De israeliska och saudiarabiska handelsflaggorna är utformade på ett liknande sätt. Maltas handelsflagga är ett kors på röd bakgrund med vit ram, helt olik nationsflaggan. Även Luxemburgs handelsflagga avviker mycket från nationsflaggan.

På den schweiziska handelsflaggan är förhållandet mellan höjd och bredd två till tre, medan nationsflaggan är kvadratisk. Belgien har en liknande lösning.

Sverige har inte någon särskild handelsflagga, utan svenska handelsfartyg brukar den vanliga nationsflaggan.