Hamamelidae

underklass av växter

Hamamelidae var en underklass i äldre växtklassificeringssystem. I nyare system används den inte längre. Följande ordningar ingick i underklassen:

  • Casuarinales
  • Fagales
  • Hamamelidales
  • Juglandales
  • Leitneriales
  • Myricales
  • Urticales