Halvsluten halvfrämre orundad vokal

Halvsluten halvfrämre orundad vokal är ett språkljud. I internationella fonetiska alfabetet skrivs det med tecknet [ɪ]. Det svenska /i/-ljudets korta variant realiseras som [ɪ]. Den långa varianten realiseras som [i], en sluten främre orundad vokal.