Haloklin

skiktning av vatten pga olika salthalt

Haloklin är en gräns mellan vattenmassor med olika salthalt. Skiktningsgränsen är en typ av språngskikt. Gränsen mellan olika salthalter kan variera mycket tvärt, exempelvis i Östersjön.

Den saltare vattenmassan är tyngre än den mindre salta, och det gör så att den salta lägger sig underst.

Se ävenRedigera