Halider eller halogenider är ett sammanfattande namn på fluorider, klorider, bromider, jodider och astatider. Halider är mycket vanliga. Gemensamt för haliderna är att de innehåller en halogen.[1]

Haliderna är antingen salter eller kovalent bundna föreningar.[1]

De halider som är salter består av en halogen som utgör en envärt negativ jon (halogenidjon) och en laddad metalljon.[1]

Exempel på halider som är kovalent bundna föreningar är väteklorid (HCl), klormetan (CH3Cl) och uranhexafluorid (UF6).[1]

ReferenserRedigera

  1. ^ [a b c d] halogenider. http://www.ne.se/lang/halogenider, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-05-04.