Bromider är ämnen som innehåller joner eller ligander av den envärt negativa bromidjonen (Br). Dessa joner är bromatomer som mottagit en elektron och därmed blivit negativt laddade anjoner.

Flera bromider bildas som salter när en reaktion innehållandes vätebromid (bromvätesyra, HBr) sker.

Bromider är i allmänhet lösliga i vatten, med det betydande undantaget silverbromid, AgBr. Silverbromid utgör huvudbeståndsdelen i ljuskänsligt fotopapper.


FörekomstRedigera

Bromid beräknas finnas i 2,5g/ton i jordskorpan (kan i havsvatten uppgå till 65 g/m3), och är den enda naturligt förekommande varianten av brom. Nationalencyklopedin, Tredje bandet. Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker. 1990. sid. 333 

AnvändningRedigera

Alternativ till klorRedigera

För att förhindra tillväxt av alger används ofta klor. ”Pooltips - Vattenkemi är svårt”. https://www.poolklor.com/pooltips/. Läst 31/3-2019.  Som alternativ till detta presenteras i vissa fall medel som innehåller brom. Det finns nämligen ett antal fördelar. För det första har brom inte samma effekt på människans respirationssystem, då den saknar den starka kemiska lukt som avges av klor. Därför rekommenderas det till folk som har en allergi mot klor. En annan viktig fördel är att den bibehåller klorets desinficerande effekt i ett bredare pH-intervall än klor. ”Brom - Ett alternativ för klorkänsliga personer”. https://www.pahlen.se/poolguiden/brom/. Läst 31/3 2019. 

BedövningRedigera

Vissa bromider, tex de av ammonium och kalium användes tidigare som medicinska bedövningsmedel. Sharp, David W.A. (2003). The Penguin Dictionary Of Chemistry. England: The Penguin Group. sid. 59  Efter att användning av ämnena kopplats till ett antal symptom som huvudvärk, hudförändringar, skakningar och mag-tarmbesvär kopplades samman till tillståndet bromism upphörde dock denna.

FöreningarRedigera

Av alla bromföreningar är den ekonomiskt viktigaste etylendibromid, som då den används i bensin förhindrar att blyoxider utfälls från blyhaltig bensin. I takt med att blyfri bensin blir allt vanligare minskar dess användning, då ämnet är cancerogent. Flera metallbromider används inom olika industrier i batterier eller som träkonserverinsmedel.[källa behövs]