Haga Östergata, är en gata i stadsdelen Haga i Göteborg. Gatan sträcker sig mellan Landsvägsgatan/Järntorget (där de möts) och Sprängkullsgatan. Den är cirka 450 meter lång[1] och är numrerad 1-30.

Haga Östergata
Haga Östergata, Göteborg.JPG
Haga Östergata, sedd från Sprängkullsgatan 5.
Namn efterLäge öster om kaponjären.
Namngiven1882
Tidigare namnÖstergatan (1852)
Läge
PlatsHaga, Göteborg
SträckningLandsvägsgatan/
Järntorget
Sprängkullsgatan
Längd450 meter

Haga Östergata fick sitt nuvarande namn fastställt 1882, efter att ha hetat Östergatan från 1852. Namnet förekommer första gången i Göteborgs Adress- och Industrikalender år 1883.[2] Troligen är namnet efter gatans läge öster om kaponjären — i dåvarande Östra Haga — som påbörjades 1689[3] och lades igen 1868. Den gick där Kaponjärgatan idag går.

Fastighetsbeteckningar och kvarterRedigera

 • (1) Haga 8:3/kvarter 8 Fanjunkaren
 • (2) Haga 1:1/kvarter 1 Amiralen
 • (3) Haga 8:3/kvarter 8 Fanjunkaren
 • (4A) Haga 2:4/kvarter 2 Generalen
 • (4B) Haga 2:3/kvarter 2 Generalen
 • (5A) Haga 7:1/kvarter 7 Fänriken
 • (5B) Haga 7:1/kvarter 7 Fänriken
 • (5C) Haga 7:1/kvarter 7 Fänriken
 • (5D) Haga 7:1/kvarter 7 Fänriken
 • (5E) Haga 7:1/kvarter 7 Fänriken
 • (5F) Haga 7:1/kvarter 7 Fänriken
 • (5G) Haga 7:1/kvarter 7 Fänriken
 • (5H) Haga 7:1/kvarter 7 Fänriken
 • (5J) Haga 7:1/kvarter 7 Fänriken
 • (5K) Haga 7:1/kvarter 7 Fänriken
 • (5L) Haga 7:1/kvarter 7 Fänriken
 • (5M) Haga 7:1/kvarter 7 Fänriken
 • (5N) Haga 7:1/kvarter 7 Fänriken
 • (5O) Haga 7:1/kvarter 7 Fänriken
 • (5P) Haga 7:1/kvarter 7 Fänriken
 • (5Q) Haga 7:1/kvarter 7 Fänriken
 • (6) Haga 3:1/kvarter 3 Översten
 • (7) Haga 6:1/kvarter 6 Löjtnanten
 • (8) Haga 4:2/kvarter 4 Majoren
 • (9) Haga 5:10/kvarter 5 Kaptenen
 • (10) Haga 31:5/kvarter 3 Kruthornet
 • (12) Haga 31:5/kvarter 3 Kruthornet
 • (13) Haga 26:9/kvarter 26 Kanonen
 • (15) Haga 26:9/kvarter 26 Kanonen
 • (17) Haga 27:3/kvarter 27 Geväret
 • (18) Haga 30:5/kvarter 30 Laddstaken
 • (19) Haga 27:3/kvarter 27 Geväret
 • (20) Haga 30:5/kvarter 30 Laddstaken
 • (21) Haga 27:3/kvarter 27 Geväret
 • (22) Haga 30:5/kvarter 30 Laddstaken
 • (25) Haga 28:8/kvarter 28 Sabeln
 • (26) Haga 29:7/kvarter 29 Bajonetten
 • (27) Haga 28:4/kvarter 28 Sabeln
 • (29) Haga 28:4/kvarter 28 Sabeln
 • (30A) Haga 29:6/kvarter 29 Bajonetten
 • (30B) Haga 29:6/kvarter 29 Bajonetten
 • (30C) Haga 29:6/kvarter 29 Bajonetten
 • (30D) Haga 29:6/kvarter 29 Bajonetten

[4][5][6]

KällorRedigera

 1. ^ Eniro kartor, Rita & Mät
 2. ^ Göteborgs Adress- och Industrikalender för år 1883, [Sjette Årgången], utgiven av Fred. Lindbergs Kalenderexpedition, Göteborg 1883, s. 9
 3. ^ "1923 års kartverk: jubileumsutställningen," s. 9.
 4. ^ Göteborgs stad, Fastighetskontoret, "Från gatuadress till fastighetsbeteckning" (år 2010).
 5. ^ Karta över Göteborg med omnejd i 20 blad, skala 1:4 000 : Centrala Göteborg : Blad N:o 55, upprättad för Jubileumsutställningen i Göteborg 1923 av Andre Stadsingenjören Arvid Södergren
 6. ^ Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg: Ett program för bevarande, [del I], red. Gudrun Lönnroth, utgiven av Göteborgs Stadsbyggnadskontor 1999 ISBN 91-89088-04-2, s. 201