Habitus (latin: habitus, karaktär, fysiskt eller emotionellt tillstånd) är en term inom sociologi och antropologi. Termen användes av exempelvis Thomas av Aquino och togs senare in i sociologin i och med Marcel Mauss arbete och vidareutvecklades sedan främst av Pierre Bourdieu.

Habitus konstitueras av en serie dispositioner vilka blir föremål för aktörers uppfattningar, bedömningar och handlingar. Habitus är den generativa komponenten vilken konverterar aktörens karakteristika och relationella innehåll till en given livsstil.[1]

Livsstil och smak, som oftast innebär avsmak för en annan grupps smak, är viktiga delar i en individs habitus. Individens habitus präglas av den förhärskande habitus i den grupp individen tillhör. Habitus skapar gemensamma sätt att se på omvärlden och sig själv. Den är också ett medel för att avgränsa sig från andra grupper.

Bourdieu beskriver också en speciell genusshabitus som innebär att kvinnor har internaliserat tankemönster som beskriver dem som underordnade männen. Denna könshabitus är så att säga inristad i kroppen och gör det svårt att bryta med handlingsmönster som reproducerar underordningen. Likaså gör den habitus som en dominerad grupp har att den gruppen reproducerar sin egen underordning.

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Klassisk och modern samhällsteori (3., [utvidgade och rev.] uppl). Studentlitteratur. 2007. sid. 278. ISBN 978-91-44-04642-6. OCLC 185236829. https://www.worldcat.org/oclc/185236829. Läst 3 januari 2020