Wrede har tre örlogsfartyg i svenska flottan döpts till:

Se även

redigera