HMS Sälen är namnet på två tidigare ubåtar i svenska flottan: