HMS Blackan (M44) var en minsvepare i svenska flottan av typ fiskeminsvepare byggd i trä avsedd att utbilda besättningar för mobilisering till tjänstgöring ombord på trålare modifierade för hjälpminsvepning. Användes även till ubåtsjakt som utläggare och avlyssningsplattform för passiva hydrofonbojsystem. Byggdes 1985-86 om till röjdykarfartyg och användes som det fram till 1999. Fartyget var det enda av de 4 röjdykarfartygen (Blackan, Galten, Dämman, Hisingen) som byggdes om med modern brygga, kamevapropeller och ombyggd inredning. Låg på Hasslövarvet 2002 och väntade på att säljas.

HMS Blackan
Allmänt
Typklass/KonstruktionMinsvepare
FartygsnummerM44
Historik
ByggnadsvarvKnippla skeppsvarv
Sjösatt1960
I tjänst19 jan 1961
ÖdeTagen ur tjänst 19 nov 1999
Tekniska data
Längd24 m
Bredd6,4 m
Djupgående3,2 m
Deplacement130 ton
MaskinScania DSI 14
Maximal hastighet10 knop
Besättning10
Bestyckning1x20 mm kanon.

Idag är Blackan ett civilt dykfartyg baserat i Stockholms södra skärgård.