HMS Björn var en Monitor / pansarbåt i den svenska flottan. Fartyget byggdes vid Motala varv i Norrköping och sjösattes den 26 november 1873. Björn utgjorde tillsammans med systerfartygen, Hildur, Gerda, Ulf, Berserk, Sölve och Folke, en klass av sju mindre kust- och skärgårdsmonitorer.

HMS Björn
Allmänt
Typklass/KonstruktionPansarbåt / Monitor
Historik
ByggnadsvarvMotala varv, Norrköping
Sjösatt26 mars 1873
I tjänst16 april 1874
ÖdeTagen ur tjänst 1919
Tekniska data
Längd39,79 m
Bredd8,2 m
Djupgående2,52 m
Deplacement453/460 ton
Maskin155 hk
Maximal hastighet8 knop
Besättning42 man
Bestyckning1x 24 cm kanon m/1869

Utformning Redigera

Skrov Redigera

Björn var 39,79 meter lång, 8,2 meter bred och hade ett djupgående på 2,52 meter. Sidopansaret och pansardäcket hade en tjocklek på 7,6 respektive 1,9 cm. Pansaret vid kanon- och styrtornen var 35,5 respektive 1,2 cm tjockt.

Maskineri Redigera

Maskineriet bestod av två eldrörpannor som genererade ånga två st tvåcylindriga Motala liggande ångmaskiner som i sin tur framdrev två propellrar. Den samlade maskinstyrkan uppgick till 155 indikerade hästkrafter vilket gav fartyget en toppfart på 8 knop.

Bestyckning Redigera

Björns bestyckning bestod av en 26 cm räfflad bakladdningskanon m/1869.

Besättningen uppgick till 42 man.

Historia Redigera

Björn sjösattes den 26 november 1873 och togs i tjänst den 16 april följande år. Hon utrangerades år 1919, såldes 1933 och användes därefter som oljepråm vid Karlskrona örlogsvarv.

Källor Redigera

Tryckta källor Redigera

  • Gustaf von Hofsten, Jan Waernberg (2003). Örlogsfartyg, Svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg. Luleå: CB Marinlitteratur. ISBN 91-973187-3-6