Hörselnerven (nervus cochlearis) är en nerv som går från hörselsnäckan och ihop med balansnerven bildar balans- och hörselnerven (åttonde kranialnervennervus vestibulocochlearis) och fortsätter in mot hjärnan.

Hörselnerven är ritad grön långt till höger i bilden.

Hörselnervern samlar signalerna från hörselcellerna och leder signalerna vidare till hjärnan. När signalerna har nått hjärnan, får vi veta vad våra öron hörde.